Bel ons: +31 24 32 090 52 ·

Algemene garantievoorwaarden

Algemene garantievoorwaarden Solar2mounting BV

Let op: Deze garantievoorwaarden gelden alleen voor leveringen aan de zakelijke klanten van Solar2Mounting BV, zoals installateurs en distributeurs. Indien een eindgebruiker aanspraken wenst te make op de garantievoorwaarden dient deze zich te wenden tot de partij waarvan de materialen werden aangekocht of de betreffende garantieverstrekker.

De garantie
De garantietermijnis 20 jaar en betreft het her-leveren van defecte materialen omschreven onder het item “producten”.

Producten
De garantie voor alle materialen voor schuine daken betreft de volgende items:
• Vaste haken voor montage achter panlat
• Verstelbare haken voor montage achter panlat
• RVS schroefhaken vast en verstelbaar
• Montagerails
• Koppelstukken voor de montagerails

De garantie voor alle materialen voor platte daken betreft de volgende items:
• Vaste Aluminium driehoeken
• Verstelbare Aluminium driehoeken
• Oost-West Aluminium driehoeken
• L-profielen
• Koppelstukken voor L-profielen

De garantie voor alle overige materialen betreft de volgend items:
• RVS bouten en moeren en zelftappers
• RVS Stockschroeven
• RVS steeldeck klemmen
• Tussenklemmen
• Eindklemmen

Ingangsdatum van de garantietermijn
De garantie gaat in op de dag dat de materialen zijn geleverd en betaald door de afnemer en betreft een periode van 20 jaar.

Reclamatie
Indien de afnemer een beroep wenst te doen op de garantievoorwaarden dient dit schriftelijk of per mail te worden gestuurd naar Solar2Mounting BV onder vermelding van ordernummer/factuurnummer waaronder de producten zijn geleverd met een duidelijke omschrijving van de klacht ondersteund met foto’s. Alleen dan kan aanspraak worden gemaakt op het her-leveren van de materialen binnen de garantievoorwaarden.

Garantie uitsluitingen
Op de garantie kan in de volgende situaties geen beroep worden gedaan:

 • Gebreken als gevolg van abnormaal gebruik.
 • Gebreken als gevolg van niet plaatsen volgens de montagevoorschriften.
 • Gebreken als gevolg van het niet volgen van het calculatieprogramma.
 • Schade als gevolg van doorboringen van het product.
 • Schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invloed van het milieu of luchtverontreiniging.
 • Indring van of beschadigen door bouw vuil.
 • Gebreken als gevolg van transport naar en opslag op bouwplaats.
 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen invloed hebben op de deugdelijkheid.
 • Schade of gebreken als gevolg van ondeskundig handelen door derden.
 • Bij gebruik van andere dan door ons geleverde goederen.
 • Blootstelling aan zware schokken of grote druk.
 • Fouten die ontstaan omdat het dak niet in goede staat verkeerd en het gewicht van de materialen incl. wind en sneeuwbelasting niet kan dragen.
 • Foutieve montage en aansluiting.
 • Als gevolg van geweld, natuurrampen en/of oorlogsomstandigheden.
 • Gevolgschade is nimmer inbegrepen in de garantievoorwaarden.

Solar2Mounting BV
Nijmegen
20 April 2014

Per 1 augustus 2019 is Solar2Mounting verhuisd naar Hogelandseweg 40 in Nijmegen